Category «2011»

Reviewers 2011

In 2011 reviews were made by: Krzysztof Gawroński, Kazimierz Grabowski, Stefan Grzegorczyk, Stanisław Harasimowicz, Davorin Kereković, Anna Kryszak, Urszula Litwin, Alina Maciejewska, Krzysztof Młynarczyk, Janusz Nowicki, Heronim Olenderek, Krystyna Pawłowska, Wojciech Przegon, Ewa Siemińska, Maria Trojanek, Piotr Urbański, Zofia Więckowicz, Radosław Wiśniewski, Ryszard Źróbek

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(1)2011

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(1)2011 CONTENTS Wanda Harkot, Halina Lipińska, Teresa Wyłupek Kierunki zmian użytkowania ziemi na tle naturalnych warunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej Lubelszczyzny……………………………………………………………… 5 Directions of land management changes on a background of natural conditions of agricultural production space in Lublin region Jerzy Hetman, Krystyna Pudelska, Mieczysław Kseniak Tradycyjne gatunki roślin ozdobnych …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(2)2011

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(2)2011 CONTENTS Michał Brach, Maciej Florczak Zastosowanie analiz sieciowych w badaniu dostępności transportu publicznego………… 5 Application of network analysis in public transport Małgorzata Dudzińska Porównanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 z Planem Rozwoju Obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004–2006 – podobieństwa i różnice………….. 21 Rural development …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(3)2011

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(3)2011 CONTENTS Zuzanna Borcz, Irena Niedźwiecka-Filipiak Rozmieszczenie wiejskich szkół w sieci osadniczej na przykładzie Dolnego Śląska……. 5 Localization of village schools at the settlement net in the Lower Silesia Region Marta Borowska Procesy budowlane w Łodzi w sytuacji braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego……………………………………………………………… 19 Physical development in Łódź in …

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(4)2011

Download: Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 10(4)2011 CONTENTS Agnieszka Bitner Jakość wskaźnika zmiany cen nieruchomości wyznaczonego na podstawie analizy par nieruchomości podobnych………………………………………………………….. 5 The quality of the real estate price increase index based on the analysis of pairs of similar estates Anna Kluska Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w gminach sąsiadujących z dużym miastem…………. 15 …